Kontakt/Info

Välkommen att kontakta mig för vidare information eller kursanmälan.

Mobil: 0709-114 861
Mail: info@lisashundskola.nu
Adress träningsplan/teorilokal: Vattenpasset 8 i Södra Sandby.
Parkering: Parkera din bil på parkeringsytan vid de stora stenarna mittemot träningsplanen.
Bg: 5107-0688
Kursavgift: Skall vara betald i samband med kursstart. Timpriser ca 155 kr / 60 min lektion + moms. Varierar lite m h t kurslängd etc.
Bindande anmälan: Två veckor före kursstart anses Din anmälan som bindande. Därefter debiteras kursavgift även vid utebliven närvaro.
Vid obetald faktura kommer påminnelseavgift o ränta att påföras.

Avbokning av kurs/lektion: Bekräftelse måste erhållas av mig före godkännande av avbokning. Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås/avskrivs 90% av kursavgiften förutsatt att återbudet lämnas före första kurstillfället, samt att aktuellt läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas. Resterande 10% debiteras för att täcka administrativa kostnader.

Krav: Alla hundar som tränar hos mig skall vara vaccinerade och försäkrade.

Jag svarar ALLTID på alla mail inom några dagar.                                            info@lisashundskola.nu