ENBART UTOMHUS I VÅR!

| 13 januari, 2021 | 0 Kommentarer

Från och med den 10 januari gäller ny pandemilag i Sverige. I pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter finns det krav på att begränsa antalet besökare.

Lagen reglerar hur många besökare som får finnas i verksamhetslokaler  inomhus och hur stor yta varje besökare ska ha till sitt förfogande.

Detta innebär att all kursverksamhet under våren och sommaren kommer att förläggas utomhus på min träningsplan som har en yta på ca 2 500 m2.

 


Kategori: Information