Filosofi

 

Erbjuda kvalitativ hundträning där både hund och förares förmåga och förutsättningar sätts i fokus. Givetvis sker träningspassen med glädje och samarbete på ett naturligt och enkelt sätt.

Hundens medfödda instinkter används och ”nyttjas” vid inlärning. Mina träningsmetoder bygger på belöningsbaserad träning. Antalet deltagare i grupperna överstiger aldrig 10 personer.

Jag anser att det är viktigt att träna med variation och nyans och med olika krav beroende på om ”eleven” är valp, unghund eller vuxen. Det är betydelsefullt att varje ras specifika genetiska egenskaper beaktas och att det finns en lyhördhet för dessa i träningen.

Träningspassen bygger på samspel mellan hund och förare och med respekt för hunden som individ. Att lära hunden saker med hjälp av ”positiv förstärkning” innebär att man uppmuntrar hundens vilja till initiativ, kontakt och samarbete.

Det är en stor stimulans att som tränare utbilda och utveckla hundarna till initiativrika, lyckliga, lydiga individer som lär sig respektera och lyssna på sina förare utifrån trygghets och tillitsfaktorer.