Kontakt/Info/Villkor

Välkommen att kontakta mig för vidare information eller kursanmälan.

Mobil: 0709-11 55 26
Mail: info@lisashundskola.nu
Adress träningsplan/teorilokal: Vattenpasset 8 i Södra Sandby.
Parkering: Parkera din bil på parkeringsytan vid de stora stenarna mittemot träningsplanen.
Bg: 5107-0688
Kursavgift: Skall vara betald i samband med kursstart. Timpriser ca 200 kr för 60 min lektion + moms. Varierar lite m h t kurs/kurslängd etc.
Privatlektion: 1:a besök 60 min 480 kr + moms. 45 min lektion 320 + moms. Ej avbokad tid debiteras med fullt pris.

Bindande anmälan: Två veckor före kursstart blir Din anmälan bindande. Därefter debiteras kursavgift även vid utebliven närvaro.
Efter förfallodagen: Debiteras dröjsmålsränta med 18 % över gällande referensränta.
Påminnelseavgift: Debiteras vid fakturapåminnelse.

Avbokning av kurs/lektion: Bekräftelse måste erhållas av mig före godkännande av avbokning. Vid återbud till följd av skada/sjukdom återfås/avskrivs 90% av kursavgiften förutsatt att återbudet lämnas före första kurstillfället, samt att aktuellt läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas. Resterande 10% debiteras för att täcka administrativa kostnader. Inbetald kursavgift återbetalas inte efter kursuppstart.

Krav: Alla hundar som tränar hos mig skall vara friska, smittfria, vaccinerade och försäkrade.

OK att delta med löptikar i kursverksamheten.

Jag svarar ALLTID på alla mail inom några dagar.                                            info@lisashundskola.nu