Agilitykurs

Här är både nybörjar- och tävlingsekipage välkomna och gruppindelning sker efter kunskapsnivå.

Agilityträning är ett väldigt bra komplement till lydnadsträning eller som allmän aktivering för Din hund. Vi tränar på olika hindervarianter och lägger stort fokus på noggranna vägar, kontroll och lydnad. Viktigt att hundarna även lär sig att koppla av mellan våra olika övningar.

Minimiålder på Din hund är 12 månader då den skall vara färdigväxt i sin kropp före regelbunden träning. Vidare är det viktigt att Du har lite ”lydnadskontroll” på Din hund och att den kan jobba i grupp med andra hundar.