Grundkurs

För hundar från ca 6 månader samt vuxna ”nybörjarhundar”.I Grundkursen varvas teori och praktik. Bl a går vi igenom hundars språk, ledarskapsträning, utvecklingsfaser och pratar inlärnings- och belöningsteknik. Vidare har vi i ett av teoripassen en genomgång av vikten av visitation, hanteringsträning m m.Träningsmetoden bygger på belöningsbaserad träning. Vi introducerar sitt, ligg och stanna kvar för hunden. Vi tränar på att ”gå fint” i koppel och på att hålla ögonkontakt. Detta varvar vi med bl a inkallnings- och lekövningar.

Vidare arbetar vi med att träna upp hundens sociala kamplust. Vi går även igenom/tränar på att lära hunden att kunna koppla av. En lektion ägnar vi åt aktiverings- och trickövningar. En annan lektion arbetar vi med att lära hunden vad ordet NEJ skall ha för betydelse. En viktig bit är givetvis också den sociala träningen inom gruppen.