Lydnadskurs (Lydnad I)

 

LYDNAD I
Fortsättningskurs efter genomförd valp- alternativt grundkurs. Här arbetar vi vidare med lydnaden och ökar på svårigheterna individuellt efter varje hund/förares förmåga och utbildningsnivå. Vi höjer kraven efterhand och försöker alltmer att arbeta med gruppen som en aktiv ”störningsmiljö” där vi tar hjälp av varandra.
Vi introducerar fler grundfärdigheter för våra hundar såsom hopp, ställande och längre platsliggning. Vi fortsätter utveckla följsamheten mot ett “fotgående” och även de övriga färdigheter som vi jobbat med i valp/grundkursen.
Avslappning är en viktig bit i träningen för de hundar som behöver träna vidare på detta. Vi fokuserar också på att få våra hundar att ”uppföra sig” såväl på som utanför träningsplanen.
Vidare ingår i kursen utbildning i hur klickerträning fungerar och vi provar på att träna enligt denna metod.