Lydnadskurs

 

LYDNAD I
Fortsättningsgrupp efter genomförd valp- alternativt grundkurs. Här arbetar vi vidare med lydnaden och ökar på svårigheterna individuellt efter varje hund/förares förmåga och utbildningsnivå. Vi höjer kraven efterhand och försöker alltmer att arbeta med gruppen som en aktiv ”störningsmiljö” där vi tar hjälp av varandra.
Vi introducerar fler grundfärdigheter för våra hundar såsom hopp, ställande och längre platsliggning. Vi fortsätter utveckla följsamheten mot ett “fotgående” och även de övriga färdigheter som vi jobbat med i valp/grundkursen.
Avslappning är en viktig bit i träningen för de hundar som behöver träna vidare på detta. Vi fokuserar också på att få våra hundar att ”uppföra sig” såväl på som utanför träningsplanen.
Vidare ingår i kursen utbildning i hur klickerträning fungerar och vi provar på att träna enligt denna metod.

LYDNAD II
En fortsättningskurs på Lydnad I där fokus ligger på att få våra hundar att utföra de inlärda grundfärdigheterna på ett allt bättre och säkrare sätt. Vi arbetar mycket med gruppövningar. Som en ”röd tråd” i kursen så tränar vi också rallylydnadsmoment för att vid kursens slut kunna genomföra en rallylydnadsbana med 10 – 12 nyb/fortsättningsskyltar.

I kurserna brukar det oftast också ingå ett teoritillfälle med varierat innehåll. Kan vara t e x “hundens lugnande signaler”, hur går det till på ett MH? eller hur blir jag en supertränare m m.