Rallylydnadskurs (Lydnad II)

Lydnad II är en aktiveringskurs där vi varvar rallylydnadsövningar med gruppövningar i lydnad. Målsättningen med kursen är att skapa en hund som uppskattar samarbete med sin förare i vardagen samtidigt som den tränar sig på att fungerar bra i grupp tillsammans med andra människor och hundar.
Rallylydnad är en tävlings- träningsgren som passar alla som vill fortsätta att arbeta tillsammans med sin hund efter genomförd grundutbildning. I rallylydnad arbetar man med hunden runt en förutbestämd bana och olika övningar skall utföras på bestämda platser. Varje övning som ska genomföras beskrivs på en skylt med text och illustration. Namnet till trots så handlar detta inte om någon ”hastighetsträning” utan sker i promenadtempo.

Vi börjar med att lära våra hundar de aktuella rallylydnadsmomenten och lägger bl a fokus på att skapa en ändamålsenlig följsamhet. I slutet av kursen så bygger vi några rallylydnadsbanor och träningsgår dessa. Ibland varvar vi rallylydnadsträningen men lite träning av andra grundfärdigheter för att få större variation.