Rallylydnadskurs

 

Rallylydnad är en tävlings- träningsgren som passar alla som vill fortsätta att arbeta tillsammans med sin hund efter genomförd grundutbildning. I rallylydnad arbetar man med hunden runt en förutbestämd bana och olika övningar skall utföras på bestämda platser. Varje övning som ska genomföras beskrivs på en skylt med text och illustration. Namnet till trots så handlar detta inte om någon ”hastighetsträning” utan sker i promenadtempo.

Föraren får prata och uppmuntra sin hund, gärna klappa i händerna eller
på annat sätt förstärka samarbetet.

Målsättning med träningen kan vara att skapa en hund som uppskattar samarbete med sin förare i vardagen samtidigt som den tränar sig på att fungerar bra i grupp tillsammans med andra människor och hundar.