Inkallningsträning

Här kan alla som vill jobba målinriktat med sin hund i olika inkallningssituationer vara med.
Inga förkunskaper krävs. Vi arbetar med positivt ledarskap, kontakt, samarbete, lek som viktiga komponenter för att lyckas med våra inkallningsövningar.

Vi skapar övningar efter behov i grupp eller enskilt och ambitionen är att vi skall kunna kalla in våra hundar i situationer som upplevs som ”svåra” i vardagslag.

Träning startas – vid efterfrågan – upp kontinuerligt under terminerna.